POSTAVITEV SONČNE ELEKTRATINE OMOGOČILA OBNOVO STREHE NA OŠ CVETKA GOLARJA V LJUTOMERU

Septembra 2011 je Občina Ljutomer sklenila Pogodbo o ustanovitvi služnosti za namestitev, uporabo in vzdrževanje sončne fotonapetostne elektrarne na petih objektih v lasti Občine Ljutomer. V skladu s to pogodbo bo med drugim elektrarna postavljena tudi na objektu OŠ Cvetka Golarja v Ljutomeru. Z oziroma na dotrajano strešno kritino, se je Občina Ljutomer zavezala, da bo pristopila k obnovi strehe in investicijo planirala v proračunu Občine Ljutomer za leto 2012.

Sončna elektrarna bo na OŠ Cvetka Golarja postavljena najpozneje do 30. 6. 2012. Kot najugodnejši izvajalec del je bilo izbrano Tesarstvo in krovstvo Damjan Germin s.p. iz Stare Ceste 23. Izvajalska pogodba je bila podpisana 24. 2. 2012, pogodbena vrednost del skupaj z DDV znaša 40.439,99 EUR. Rok končanja del je 10. 4. 2012. Izvajalec strokovnega in finančnega nadzora nad investicijo bo GRADAL, Bojan Sekereš s.p. iz Lendave.