ŠIROKOPASOVNO OMREŽJE V OBČINI LJUTOMER

V petek, 9. marca 2012,  smo na pobudo svetnika gospoda Perka in predsednika KS Železne dveri gospoda Pihlarja opravili razgovor z direktorjem Teleinga gospodom Smolkovičem.

Ugotovili smo, da je bilo v večini naselij v KS Železne dveri v letu 2011 izgrajeno omrežje nekaj priključkov še bo izgrajenih letos zlasti v naselju Plešivica, v KS Mala Nedelja pa se bo pripravil plan izgradnje upoštevajoč terminski plan izvedbe projekta sistema C ter se opravil razgovor z predstavniki krajevne skupnosti.