Vse najboljše v novem letu

Spoštovane občanke in občani,

zahvaljujem se vam na izkazanem zaupanju v tem letu in zelo dobrem sodelovanju.

Vesela sem, da se pogovarjamo o težavah in skupaj iščemo rešitve v dialogu.

Odprtost in razumevanje vaših mnenj, pogledov, idej in težav, ki vas pestijo,

ostaja moja zaveza za prihodnost.

Skupaj s sodelavci občinske uprave bomo tudi v prihodnje delali na tem,

da uresničimo zastavljene cilje in

prispevamo k temu, da Ljutomer ostaja zelo prijazno in privlačno okolje

za življenje, delo in ustvarjanje.

Hvala na vaši podpori in vse najboljše v novem letu.

Upam, da ga v čim večjem številu dočakamo skupaj na glavnem trgu.

 

županja

mag. Olga Karba