Rekonstrukcija letnega kopališča

This slideshow requires JavaScript.

Na območju Letnega kopališča v Ljutomeru je bilo v letu 2011 izvedeno investicijsko vzdrževanje in sicer zamenjava filtrov za čiščenje vode in obnova elektro omarice, v skupni višini 10.200 EUR. Prav tako je bilo realizirano plačilo za izdelavo projektne dokumentacije za otroški bazen v višini 21.600 EUR. V letu 2012 je bil izveden nakup zaščite pred zamrzovanjem olimpijskega bazena v vrednosti 7.020,00 EUR.