Izgradnja kanalizacije na prispevnih območjih SČN Ljutomer

V letu 2011 je bilo izvedeno dokončno plačilo za izgradnjo fekalne kanalizacije v Razlogovi ulici ter Industrijski coni (za TC Spar) v Ljutomeru ter plačilo za opravljeni nadzor v skupni višini 31.317,00 EUR. Sredstva v višini 10.747 EUR so bila namenjena za izgradnjo fekalne kanalizacije do poslovnega objekta Rogljiček v Ljutomeru v dolžini 66 m.