Category Archives: Sporočila za javnost

PRIPRAVLJEN DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA (po javni razpravi), upoštevana večina predlogov, odločanje v sredo

SPOROČILO ZA JAVNOST

Ljutomer, 3. februarja 2014 – Uprava občine Ljutomer je pripravila dopolnjen predlog Odloka o proračunu za leto 2014, ki upošteva večino pripomb iz časa javne razprave ter vse dodatne pripombe (skupaj 12 dodatnih predlogov investicij), ki so bili izraženi na predstavitvah v krajevnih skupnostih. Danes ob 11. uri se je iztekel tudi rok za vlaganje amdandmajev k proračunu, vendar politične stranke amandmajev niso vložile.

Sama javna razprava, ki je trajala od 16. decembra 2013 do 15. januarja 2014, je potekala v vseh devetih krajevnih skupnostih ter vključevala usklajevanje z zavodi in drugimi proračunskimi porabniki ter k sodelovanju pritegnila veliko število krajanov.

Na ta način je nastal usklajen predlog proračuna, z večinsko podporo občank in občanov ter številnimi realno izvedljivimi in koristnimi projekti širom občine, vključno z upoštevanjem vseh dvanajstih predlogov iz predstavitev po krajevnih skupnosti (skupaj je bilo podanih 25 pripomb, izmed katerih je bila upoštevana velika večina, z izjemo tistih, ki nalagajo nastop neizvedljivega ali neracionalnega stanja – podroben opis je v prilogi). O tako dopolnjenem predlogu bo sedaj odločal občinski svet, in sicer v sredo, 5. februarja 2013.

 Z zaključkom javne razprave se je obenem zaključilo daljše, večmesečno obdobje usklajevanj in iskanja najboljših rešitev, v katerem je sodelovalo izjemo veliko ljudi. Rezultat je proračunski dokument, ki predvideva izvedbo velikega števila potrebnih projektov in visok delež evropskih sredstev (nekaj čez 50 odstotkov).

Županja občine Ljutomer, mag. Olga Karba, se zahvaljuje vsem, ki so vložili čas in energijo na poti do tega predloga: “veseli me, da se je v razpravo vključilo tako veliko število občank in občanov in da smo dosegli konsenz za tako velikega števila investicij po krajevnih skupnostih.”

Proračunski dokument tudi letos dosledno zasleduje naslednje vodilne cilje:

  1. realno načrtovanje in gospodarno ravnanje s sredstvi,
  2.  visok delež nepovratnih sredstev pri investicijah,
  3. enakomernost razvoja vseh krajevnih skupnosti v občini.

Obenem nadgrajuje dosedanje napore, s pomočjo katerih je v treh letih bilo izvedeno dobrih 20 projektov, za katere je bilo zagotovljeno 13 milijonov EUR nepovratnih sredstev. Prav tako pa so se znižali stroški delovanja občinske uprave, v primerjavi z leto 2009 za dobrih 80 tisoč EUR letno.

Od 7,58 milijonov evrov davčnih prihodkov se v proračunu namenja 3,39 milijona EUR za storitve za občane, torej se ne povečujejo cene storitev in ne zmanjšuje se obseg pravic (razlika v plačilu vrtcev, šolski prevozi, komunalne storitve, domsko varstvo, itd.), čeprav je občina od države prejela manj sredstev v primerjavi z letom 2012. Za podporo delovanju društev, ki so nosilni steber bogatega dogajanja v naši skupnosti, se v proračunu namenja 336 tisoč EUR.

Na proračun ni bilo vloženih amandmajev, zato ostane le še odločanje o predlogu. Županja, mag. Olga Karba, upa, da bodo članice in člani občinskega sveta prisluhnili željam občankam in občanom ter pri svojem odločanju postavili potrebe lokalne skupnosti pred strankarske interese.

Vendar odločitev in odgovornost je po štirih mesecih uspešnega dela na usklajevanju predloga proračuna povsem na njihovi strani. Spomnimo, da predlog podpira skoraj polovica članic in članov občinskega sveta. Doslej so mu nasprotovali svetniki iz vrst DESUS, SD, LDS in SLS. Stranka SD pa je celo predlagala, da se predlagani projekti prestavijo v mandat naslednjega župana (ena izmed pripomb v času javne razprave).

V kolikor dopolnjen in v javni razpravi usklajen predlog proračuna ne bi bil sprejet, občina ne bi imela podlage, da izvaja investicije in druge projekte. Večina projektov je namreč povezana s pridobivanjem sofinanciranja, ki zahteva pravočasno zaključevanje del, sicer je nesmiselno oziroma tvegano sploh začeti z investicijami. Prav tako ne bo možno izvesti razpisov za sofinanciranje dejavnosti društev, enkratnih denarnih pomoči, pomoči gospodarstvu, sofinanciranje fizitorepije Zdravstvenemu domu Ljutomer in drugih storitev za občane.

V konkretnem primeru bi bila ogrožena izvedba dvajsetih projektov, ki bodisi že tečejo ali pa se morajo čim prej začeti zaradi pravočasnega črpanja nepovratnih sredstev. Med tovrstne projekte sodi na primer izgradnja kanalizacijskega omrežja za naselje Spodnji Kamenščak, Sistem C in Puchovna poslovna cona, pri kateri bi, podobno kot pri Sistemu C, v primeru nerealizacije projekta morali vrniti več kot 500 tisoč EUR evropskih sredstev (pri Sistemu C gre za mnogo višje vsote). Prav tako bi morali odstopiti od pogodbe za najem z investitorjem, ki načrtuje nova delovna mesta v Puchovi poslovni coni.

V nadaljevanju je celotni seznam projektov, ki bi bili ogroženi zaradi nesprejetja proračuna v tem tretjem poskusu, kot na primer izgradnja 5-oddelčnega vrtca v Cezanjevcih, pločnik na Kamenščak, prizidek vrtca Ljutomer, dovozna cesta na Osnovno šolo Ivana Cankarja, adaptacija glasbene šole, kolesarska steza proti Radomerju, najbolj problematični odseki cest, izgradnja prizidka k Zdravstvenemu domu Ljutomer in mnogi drugi.

Seja občinskega sveta bo v sredo, 5. februarja, ob 13. uri.

SREČNO 2014

This slideshow requires JavaScript.

Drage občanke in občani, prijateljice in prijatelji,

za nami je naporno leto, ki nas je vedno znova preizkušalo v številnih pogledih.

Vsem od srca želim, da v letu 2014 obrnemo nov list. Tisto čemur bomo posvečali pozornost in energijo, bo pridobilo na pomenu.

Zato usmerimo misli v pozitivno razmišljanje in podpremo konstruktivna dejanja, usmerimo pozornost v človeške vrednote, v poštenje in prijaznost, ljubezen, zdravje, mir, sočutje in pomoč sočloveku.

Upam, da se bomo čim več povezovali ter podpirali dobre projekte in pogumne ljudi, obenem pa prepoznali in sprejeli priložnosti, ki se rojevajo v naši občini.

Največjo uslugo si bomo naredili s tem, da razmišljamo z lastno glavo, ne podlegamo pogosti negativnosti v medijih in si ustvarimo sliko o tem kje smo, kako živimo, kam želimo priti in kako bomo do tja prišli.

Leto 2014 je lahko najboljše leto doslej, če ga tako zastavimo, vidimo, prepoznamo in soustvarimo!

To vam iz srca želim vaša županja in prijateljica

OBČNI ZBOR PRAŠIČEREJCEV – KRIŽEVCI

V petek, 15.2.2013, sem se z veseljem odzvala povabilu Prleškega združenja rejcev kvalitetnih prašičev na občni zbor. Veseli me, da se povezujejo in sodelujejo ter si prizadevajo za izboljšanje stanja prašičereje v Sloveniji saj je zelo pomembno kaj bo zapisano v naslednji finančni perspektivi.

Njihova odločitev, da se vključijo v novo zvezo na ravni države je po moji oceni pravilna, a je zelo pomembno, da bodo zvezo vodile osebe z polno odgovornostjo in z maksimalnim angažiranjem v zastopanju predlogov in zahtev naših prašičerejcev. Čestitke na dosedanjem uspešnem 20-letnem delu z željo po konstruktivnem in dobrem delu v prihodnje.

SPREJEM ZA »BRONASTO« TANJO VRBNJAK

V ponedeljek, 11.2.2013, sem se z veseljem odzvala povabilu Športne zveze Ljutomer, ki je skupaj s Športnim društvom TVD Partizan Ljutomer pripravila poseben sprejem za Tanjo Vrbnjak, dobitnico bronaste medalje na Mladinskem evropskem prvenstvu v karateju.

S ponosom sem segla v roko mladi športnici, ki dosega vrhunske rezultate in s trdim delom ter vztrajnostjo dosega zastavljene cilje, s čemer nam je vsem za vzgled. Še enkrat iskrene čestitke Tanji in njenemu trenerju Ricardu Žibratu za res izjemen rezultat in obilo uspehov še v prihodnje.

PREDSTAVITEV DVOJEZIČNE KNJIGE ERATO

V četrtek, 7. 2. 2013, sem se v Poročni dvorani Mestne hiše v Ljutomeru udeležila predstavitve dvojezične knjige “Erato – muza ljubezenske in erotične poezije”, ki je izšla po zaključku EPK. Strokovne tekste so v knjigo prispevali dr. Sandi Sitar, prof. Franci Just, mag. Franc Kuzmič in umetnica Irena Brunec – Tébi.

Zbrani smo lahko tudi uživali v poeziji, ki sta jo predstavila literata Robert Titan Felix in Feri Lainšček.

Posebno noto dogodku je vdahnil Tomaž Domicelj, znani slovenski kantavtor, kitarist in slavist, ki je povezoval prireditev in posebej za to priložnost uglasbil poezijo Ferija Lainščka.

Čestitke vsem, ki so sodelovali pri nastajanju knjige in zahvala za lep umetniško kulturni popoldan.

PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU S PODELITVIJO MIKLOŠIČEVE NAGRADE IN PRIZNANJ

Na predvečer slovenskega kulturnega praznika se je v Domu kulture Ljutomer odvijala kulturna prireditev, na kateri so bila podeljena Miklošičeva priznanja in nagrada za leto 2013. V kulturnem programu, katerega rdeča nit je bila predstavitev življenja in dela dr. Franca Miklošiča, so nastopili dijakinje in dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Iskrena hvala vsem vključenim za vložen trud pri izvedbi kulturnega programa.

Prejemnica letošnje Miklošičeve nagrade je postala gospa Marija Prelog iz Ljutomera, ki si je nagrado prislužila z dolgoletnim delovanjem na širšem kulturnem področju. Miklošičeva priznanja za leto 2013 so šle v roke gospodu Petru Žibratu iz Mote, in sicer, za dolgoletno delovanje na področju ljubiteljske kulture, gospodu Vitomirju Kaučiču iz Krištancev, za dosežke na filmskem področju in Klubu prleških babic iz Pristave, za aktivno delovanje na področju ohranjanja prleškega ljudskega izročila. Še enkrat čestitke nagrajenki in prejemnikom priznanj.

Prav posebna zahvala je namenjena slavnostni govornici gospe Ireni Brunec – Tébi, ki nam je skozi nagovor prikazala pozitiven odnos do kulture in do soljudi.

MEDOBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT

V sejni sobi Občine Ljutomer je v sredo, 30.1.2013, potekal Medobčinski otroški parlament, ki so se ga udeležili učenci OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, OŠ Mala Nedelja, OŠ Stročja vas, OŠ Razkrižje in OŠ Križevci. Mladi parlamentarci so razpravljali o odraščanju, poudarili so tudi problematiko spletnih omrežjih in izgubljanja pristnega stika s prijatelji. Veliko časa so namenili temi prevzemanja odgovornosti za svoja dejanja, kar je v teh časih zelo dobrodošlo in pomembno. Veseli smo, da je otroški parlament potekal prav v sejni sobi Občine Ljutomer, saj bodo mogoče prav ti mladi v prihodnosti sestavljali občinski svet in soodločali o razvoju naše občine.

Za uspešno izvedbo in organizacijo se zahvaljujem Bojani Majerič, predsednici Občinskega društva prijateljev mladine in Mateji Leskovar, koordinatorki otroškega parlamenta. Zahvala gre tudi vsem gostom in seveda mladim parlamentarcem za aktivno delo in uspešno zastopanje občine na državni ravni.