MEDOBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT

V sejni sobi Občine Ljutomer je v sredo, 30.1.2013, potekal Medobčinski otroški parlament, ki so se ga udeležili učenci OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, OŠ Mala Nedelja, OŠ Stročja vas, OŠ Razkrižje in OŠ Križevci. Mladi parlamentarci so razpravljali o odraščanju, poudarili so tudi problematiko spletnih omrežjih in izgubljanja pristnega stika s prijatelji. Veliko časa so namenili temi prevzemanja odgovornosti za svoja dejanja, kar je v teh časih zelo dobrodošlo in pomembno. Veseli smo, da je otroški parlament potekal prav v sejni sobi Občine Ljutomer, saj bodo mogoče prav ti mladi v prihodnosti sestavljali občinski svet in soodločali o razvoju naše občine.

Za uspešno izvedbo in organizacijo se zahvaljujem Bojani Majerič, predsednici Občinskega društva prijateljev mladine in Mateji Leskovar, koordinatorki otroškega parlamenta. Zahvala gre tudi vsem gostom in seveda mladim parlamentarcem za aktivno delo in uspešno zastopanje občine na državni ravni.