Defibrilator odslej tudi v Pristavi

Defibrilator Pristava5

Pristava ima od nedelje, 9. decembra 2018, pomembno pridobitev. Na zgradbo gasilsko-vaškega doma je bil nameščen avtomatski eksterni defibrilator (AED). Posebne zasluge za pridobitev gredo predsedniku PGD Pristava Hermanu Bogdanu, Zavarovalnici Triglav in Zdravstvenemu domu Ljutomer. AED v Pristavi je že 14. s sofinancerskim deležem Zavarovalnice Triglav in 21. na območju Upravne enote Ljutomer. Še enkrat hvala vsem, ki s svojim prostovoljnim delom in angažiranostjo realizirajo številne ideje v dobrobit lokalne skupnosti.