Srečanje s predsedniki krajevnih skupnosti

20181108_111611

Ob zaključku mandata 2014 – 2018 sem se v četrtek, 8. novembra 2018, v prijetnem okolju Apartmajev Silva v Cezanjevcih srečala s predsedniki krajevnih skupnosti v naši občini. Poudariti moram, da je bilo naše sodelovanje v preteklih štirih letih na izredno visokem nivoju. Člani svetov krajevnih skupnosti, ne glede na politično pripadnost, so delovali v dobrobit lokalne skupnosti in svoje ideje preko predsednikov prenašali občinski upravi, kjer smo skupaj s sodelavci iskali rešitve za realizacijo. Tokratnega srečanja se je poleg vodij oddelkov v občinski upravi udeležil podžupan Janko Špindler, ki je v svojem mandatu veliko časa posvetil prav reševanju zadev povezanih z raznimi nevšečnostmi, ki so se pojavljali na terenu. Krajevne skupnosti so tisti pomemben člen v lokalni skupnosti, ki nam pomagajo, da lažje rešujemo težave, s katerimi se ubadajo naši občani. Prav pravočasne informacije s terena so najpomembnejše za hitro ukrepanje. Zato velja vsem predsednikom in članov svetov krajevnih skupnosti v ljutomerski občini še enkrat hvala za vsa dobra dela, ki so jih opravili v minulih štirih letih. Prepričana sem, da bodo, ker se jih je velika večina odločila še naprej kandidirati za mesta v svetih krajevnih skupnosti, svoja dobra dela tudi nadaljevali.