Srečanje s predstavniki javnih zavodov v ljutomerski občini

Zavodi3

V sredo, 17. oktobra 2018, sem skupaj s podžupanom Jankom Špindlerjem in sodelavkami v občinski upravi sprejela ravnatelje šol in vrtcev ter direktorje oz. njihove namestnike drugih zavodov v ljutomerski občini. Pregledali smo realizacijo investicijskih naložb v preteklih štirih letih in govorili o investicijah v prihodnje. Prisotni so nam predstavili svoje želje in potrebe, prioriteta v prihodnje pa bo vsekakor energetska sanacija stavb. Občina Ljutomer v teh dneh pričakuje sklep o pridobitvi nepovratnih sredstev za energetsko sanacijo Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer, Osnovne šole Janka Ribiča Cezanjevci, Osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer, Osnovne šole Mala Nedelja in Vrtca Ljutomer. Skupna ugotovitev vseh prisotnih je, da smo dobro sodelovali, prisluhnili težavam in jih v okviru naših zmožnosti tudi reševali. Ob tej priložnosti se moram zahvaliti zavodom, da aktivno sodelujejo pri prireditvah v naši občini, tako kot organizatorji, kot tudi izvajalci kulturnih programov.