Neodvisna lista Z Olgo in ekipo sr(e)čno naprej!

Volitve

NEODVISNA LISTA Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! JE 17. OKTOBRA 2018 OB 16.30 VLOŽILA KANDIDATURO ZA ŽUPANJO OBČINE LJUTOMER, OBČINSKI SVET IN SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI. SKUPAJ NASTOPA 94 KANDIDATK IN KANDIDATOV. ZBRALI SMO 1.177 PODPISOV PODPORE OBČANK IN OBČANOV.

Predlagatelj kandidature za županjo občine Ljutomer je dr. Miran Puconja in neodvisna skupina volivcev Z OLGO IN EKIPO SR(E)ČNO NAPREJ!.

Kljub težkim pogojem, nižjim sredstvom od države in vedno bolj zapletenimi postopki za pridobivanje sofinanciranja, so bile izpolnjene vse dane obljube dogovorjene z občankami in občani pred štirimi leti.

V zadnjih letih se je Ljutomer prebil v skupino najbolj prodornih občin v državi. Negotovost iz časa gospodarske krize so zamenjale nove ideje, konkretni načrti in rezultati. Izvedlo se je 115 investicij in projektov v vrednosti 42 milijonov EUR, ohranile so se storitve in subvencije za občane, počrpanih je bilo 16 milijonov evropskih oz. nepovratnih sredstev. Po reorganizaciji turizma in pridobitvi znaka zelene destinacije se v občini zabeleži 10 tisoč več turističnih nočitev letno, nova poslovna cona je zapolnjena, družine se priseljujejo, stroški delovanja občine so več sto tisoč evrov nižji. Športni in kulturni dogodki pritegnejo ljudi iz celega Pomurja.

Uspehi so rezultat dobrega sodelovanja in dela ogromnega števila občank in občanov. Vse zaradi dejavnih društev, prodornih obrtnikov in gospodarstvenikov ter sodelovanja celotne skupnosti.

Neodvisna lista Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! je pomagala prenesti ideje in pobude v ukrepe občine ter jih izvesti.

Zato smo občanke in občani, ki so pred štirimi leti ustanovili neodvisno listo,  pripravljeni nadaljevati z ustvarjanjem rezultatov v naslednjem mandatu.

Pridružilo se nam je nekaj novih obrazov iz vrst mladih, športnikov, gospodarstva in šolstva.

Neodvisno listo v prvi volilni enoti predlaga mag. Olga Karba, v drugi volilni enoti dr. Miran Puconja in v tretji volilni enoti gospa Viktorija Potočnik.

Pripravljenost za delo liste je močna tudi na ravni krajevnih skupnosti, kjer so se deloma prenovile liste članov. Ponekod so v ospredje stopile krajanke in krajani, ki lahko in bodo namenili čas in energijo za še bolj podrobno problematiko krajev in vasi v občini. Skupaj na listi kandidira 72 kandidatov za svete krajevnih skupnosti.

Neodvisna lista deluje z odprtim srcem za občino Ljutomer in združuje iskreno misleče ljudi v prizadevanjih za boljše življenje v vaseh, krajih, krajevnih skupnostih in na ravni mesta ter celotne občine. Gre za nepolitično listo v občini, ki tudi ne išče podpore pri političnih strankah ter dosledno odklanja pogovore o funkcijah in druge oblike političnega trgovanja.

1.177 podpisov podpore je pravi pokazatelj, da je to dober pristop in najboljši odgovor na vprašanje ali naj nadaljujemo uresničevati razvoj v sodelovanju z občani, kot v preteklih letih. Ta spodbuden odziv razumemo kot željo ljudi, da spodbujamo prakso srčnega, poštenega in iskrenega delovanja tudi na ostale ravni odločanja v občini ter v te procese vključimo čim več s politiko neobremenjenih ljudi.

Vsi predlagatelji in kandidati se iskreno zahvaljujemo za podporo️.