Otvoritev nove ceste skozi Mekotnjak in Staro Cesto

Stara Cesta2

V ljutomerski občini se veselimo nove pomembne pridobitve. Skozi II. fazo smo uredili cesto na relaciji med Žerovinci in Staro Cesto. Gre za 3,5 kilometra dolg odsek skozi Mekotnjak in Staro Cesto, ki v I. fazi ni bil urejen. Vrednost investicije znaša 752.000 evrov. Istočasno se je ob delu lokalne ceste izgradilo javno vodovodno omrežje v dolžini 510 metrov zaradi prevezave občanov iz ormoškega vodovodnega omrežja na ljutomersko vodovodno omrežje.

Otvoritvena slovesnost je bila v petek, 12. oktobra 2018. Ob prijetnem programu, ki so ga pripravili otroci iz vrtca Cezanjevci in zborovska zasedba Pole poje, sva s podpredsednikom Krajevne skupnosti Stara Cesta Silvom Potočnikom spregovorila o pomenu te investicije, obenem pa se zahvalila izvajalcem del – Nograd d.o.o. in Komunalno podjetje Ormož d.o.o. – za zares odlično izvedbo. Posebna zahvala gre tudi vsem občanom, ki živijo ob tej cesti, za strpnost in razumevanje v času izvajanja del. Ob tej priložnosti sem podelila posebne zahvale ljudem, ki pa so bili posebna vez med izvajalci del in domačini. Zahvale so prejeli Marjan Vrabelj, Marjan Kaučič, Janko Kodelič, Franc Jesenik, Silvo Potočnik in podžupan Občine Ljutomer Janko Špindler. Še enkrat vsem hvala za opravljeno delo, pridružujem pa se besedam župnika Jožeta Kolmanka, ki je ob blagoslovu ceste dejal, da naj varno služi vsem udeležencem v prometu.