Urejanje komunalne infrastrukture v naselju Juršovka – Kamenščak

Podpis KP Ormož1

V ljutomerskem naselju Juršovka – Kamenščak smo zagotovili številna zemljišča za individualno gradnjo hiš, po fazah pa Občina Ljutomer z izvajalci del ureja prepotrebno komunalno infrastrukturo. Tako smo z urejanjem komunalne infrastrukture pričeli leta 2016, ko sta bila ob cesti B zgrajena kanalizacija in vodovod ter delno javno razsvetljava. V letu 2017 so se nadaljevala dela ob cesti B in bodo končana do konca junija letos. V tej fazi bodo urejeni podporni zidovi, pločniki in javna razsvetljava, v celoti pa se bo asfaltirala cesta v dolžini 210 metrov. V sredo, 16. maja 2018, sem z direktorico Komunalnega podjetja Ormož Pavlo Majcen podpisala pogodbo za ureditev komunalne infrastrukture ob cesti C. Investicija zajema izgradnjo meteorne in fekalne kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave, dovozne ceste v dolžini 250 metrov, pločnika in opornih zidov. Vrednost investicije je okrog 350 tisoč evrov.