Delovno srečanje s predsedniki Krajevnih skupnosti

Delovno srečanje3

Izredno pomembno vlogo pri razvoju ljutomerske občine imajo predsedniki in člani svetov Krajevnih skupnosti (KS). V naši občini imamo devet KS, predsedniki in člani svetov pa s svojim delom pomagajo občinski upravi pri reševanju vsakodnevnih problemov, s katerimi se srečujejo na terenu. Prav tako so predlogi, ki nam jih posredujejo, pomembni za razvoj naše občine. Na delovnem srečanju s predsedniki KS, ki smo ga imeli v četrtek, 11. januarja 2018 na Turistični kmetiji Frank-Ozmec v Slamnjaku, sem se jim zahvalila za opravljeno delo z željo, da tudi v letošnjem letu nadaljujemo z začrtano strategijo enakomernega razvoja vseh KS v ljutomerski občini.