Občni zbor PGD Cezanjevci

PGD Cezanjevci

V ljutomerski občini velik poudarek dajemo društvenemu dogajanju. In začetek novega leta je čas, da vodstva društev na občnih zborih širši javnosti predstavijo svoje delo v preteklem letu in seznanijo s cilji za prihodnost. Že po tradiciji prvo soboto v januarju občni zbor pripravijo člani Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Cezanjevci, na katerem se bila tudi sama prisotna. Predsednik Aleš Lipovec in poveljnik Sašo Gorjak sta predstavila delo, ki so ga opravili. Izpostavila sta predvsem angažiranost članov pri gašenju največjega požara v zadnjih desetletjih na območju naše občine. Pri gašenju požara v podjetju za predelavo odpadnih sveč v Ljutomeru je sodelovalo kar 36 članov PGD Cezanjevci, za kar se jim še enkrat v imenu lokalne skupnosti zahvaljujem. Tokratni občni zbor je bil volilni, člani društva pa so odlično opravljeno delo dosedanjega vodstva prepoznali, zato so soglasno potrdili, da bo tudi v naslednjem petletnem mandatu predsedniška dela opravljal Aleš Lipovec, poveljnik pa ostaja Sašo Gorjak. Čestitam vsem izvoljenim v organe društva. Prepričana sem, da bomo dobro sodelovali tudi v prihodnje. Obenem velja čestitka tudi dobitnikom priznanj za 50-letno delovanje v gasilski organizaciji. Prejeli so jih Franc Lipovec, Elizabeta in Martin Rubin, Franc Zavratnik in Jožef Gorjak.