Ureditev javne poti v naselju Drakovci

20171003_125716

Občina Ljutomer je zaključila z večjimi vzdrževalnimi deli na občinski javni poti v naselju Drakovci. Gre za 160 metrov dolg odsek ceste, ki se ga je asfaltiralo in na njem uredilo odvodnjavanje. Vrednost del je znašala nekaj manj kot 20.000 evrov. Dela je izvedlo podjetje Nagrad Lotmerk d.o.o. v okviru koncesijske pogodbe za redno letno vzdrževanje občinskih cest.