Odprtje novo urejene stanovanjske soseske Juršovka

Juršovka5

Nedelja, 31. julij 2016, je velik dan za prebivalce ljutomerske stanovanjske soseske Juršovka. Uradno smo namreč odprli na novo urejeno sosesko, ki je glede prometne ureditve vzgled številnim krajem, podobnih projektov pa se zdaj lotevajo tudi drugod. Občina Ljutomer se je ureditve lotila skupaj s prebivalci Juršovke, ki so sodelovali v posebnih delavnicah, kjer so se iskale optimalne rešitve za samo prometno ureditev, ki ima danes številne ukrepe za umirjanje prometa. V sklopu projekta se je dodatno uredila tudi okolica ob športnem igrišču na Juršovki. Hvala prebivalcem Juršovke za strpnost v času izvajanja del, zahvala pa gre tudi vsem izvajalcem del in ostalim, ki so sodelovali pri tem pomembnem projektu za Občino Ljutomer.