Občina Ljutomer uspešna na razpisu »Switch«

This slideshow requires JavaScript.

Občina Ljutomer je bila uspešna pri prijavi na mednarodni razpis projekta »Switch«, ki je financiran s strani Evropske komisije in se nanaša na enoten pristop v načrtovanju in izvedbi mehkih ukrepov na področju trajnostne mobilnosti. V projektu sodeluje pet vodilnih partnerjev, to so mesta Dunaj, Gdansk, San Sebastijan, Antwerpen in Hounslow, in 30 partnerskih mest iz celotne Evrope. Ljutomer bo v projektu nastopala kot zasledovalni partner, ki bo poskušal izkušnje in znanja vodilnih partnerjev prenesti v naše okolje.