Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C

This slideshow requires JavaScript.

V sklopu projekta so zaključeni naslednji vodovodi:

Transportni vodovod Ljutomer

Transportni vodovod Ljutomer v skupni dolžini 5.741 m je zgrajen v celoti.

Vodovod visoka cona

Vodovod visoka cona v skupni dolžni  6.264 m je zgrajen v celoti, razen dela vodovoda v območju izven nivojskega križanja ceste in železniške proge pri Ljutomerčanu. Celotna pogodbena vrednost znaša 671.957,79 EUR (brez DDV).

Transportni vodovod Šalinci – Banovci v KS Krištanci, Šalinci, Grlava

Vodovod Šalinci – Banovci smo pričeli graditi v juliju. Vodovod je izgrajen v dolžini 3.664 m.

Vodovod Godemarci – Špindler

Vodovod Godemarci – Špindler je v skupni dolžini 1.114 m zgrajen v celoti (razen zaključnih in asfalterskih del). Pogodbena vrednost znaša 354.021,36 EUR (brez DDV).

Vodovod Špindler – Moravski vrh

Vodovod Špindler – Moravski vrh je v skupni dolžini 1.447 m zgrajen v celoti. Vrednost je že upoštevana pri vrednosti vodovoda Godemarci – Špindler.

Vodohran in prečrpalna postaja Špindler

V gradbenem smislu je objekt V=100 m3 zaključen. Izvajajo se strojna in elektro montažna dela. Pogodbena vrednost znaša 157.350,27 EUR (brez DDV).

Vodohran in prečrpalna postaje Moravski vrh

Vodohran Moravski vrh V = 100 m3 je v gradbenem smislu zaključen. Pogodbena vrednost znaša 159.620,16 EUR (brez DDV).

Vodovod VH Moravski vrh – Novi vrh

Vodovod Moravski vrh – Novi vrh v skupni dolžni 2.475 m je zaključen v celoti. Pogodbena vrednost znaša 375.525,83 EUR (brez DDV). Izvesti je potrebno le še prevezave in navezave uporabnikov na novozgrajeno vodovodno omrežje ter zaključna asfalterska dela.

Vodovod Novi vrh – odcep

Vodovod Novi vrh v skupni dolžini 1.300 m je zaključen v celoti, razen zaključnih del. Investicijska vrednost znaša 101.520,05 EUR (brez ddv).

Vodovod Vinščak

Vodovod Vinščak v skupni dolžini 510 m je zaključen v celoti, razen zaključnih del. Obračunana vrednost del znaša 53.880,97 EUR, pogodbena pa 87.453,80 EUR.

Vodovod Ermenščak

Vodovod Ermenščak je v skupni dolžini 733 m izveden v celoti, razen zaključnih del. Obračunana vrednost del znaša 67.090,61 EUR (brez DDV), pogodbena pa 113.576,19 EUR.

Vodovod Radoslavski breg

Vodovod Radoslavski breg je v izveden v skupni dolžini 2.041 m. Izvesti je potrebno še zaključna dela. Pogodbena vrednost znaša 180.449,01 EUR (brez DDV).

Vodohran in prečrpalna postaje Radoslavski breg

Vodohran in prečrpalna postaja Radoslavski breg V= 100m3, je v gradbenem smislu zaključen. Pogodbena vrednost znaša 155.796,69 EUR (brez DDV). Izvajajo se obrtniška dela (polaganje keramike) ter strojna in elektro montažna dela.

Vodovod Marinščak

Vodovod Marinščak je zaključen v celoti. Izvesti je potrebno le še prevezave in navezave uporabnikov na novozgrajeno vodovodno omrežje ter zaključna asfalterska dela. Pogodbena vrednost znaša 165.572,01 EUR (brez DDV). Skupna dolžina vodovoda znaša 779 m.

Vodovod Godemarci I

Vodovod Godemarci I je izveden v skupni dolžini 805 m, torej v celoti. Izvesti je potrebno še zaključna dela. Pogodbena vrednost del znaša 103.486,78 EUR.

Vodovod Brunovščak

Vodovod Brunovščak v skupni dolžini 1.090 m je, razen zaključnih del, zgrajen v celoti. Pogodbena vrednost del znaša 101.398,92 EUR (brez DDV).

Vodovod Kranjšovščak

Vodovod Kranjšovščak v skupni dolžini 1.027 m je, razen zaključnih del, zgrajen v celoti. Pogodbena vrednost del znaša 184.471,27 EUR.

Primarni vodovod Radomerščak

Celotno vodovodno omrežje Radomerščak, predvideno za izvedbo v sklopu projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C« je izvedeno. Manjkajo le še prevezave uporabnikov na novo zgrajeno vodovodno omrežje ter izvedba obrabnega sloja asfalta. Dolžina vodovoda znaša 7.151 m, v vrednosti 896.777,09 EUR.

Vodohran VH Jeruzalem (novi)

Zaključena so gradbena dela na vodohranu VH Jeruzalem (novi), V = 200 m3, izvesti se še morajo montažna dela. Obračunana dela znašajo 157.560,75 EUR, celotna pogodbena vrednost pa znaša 221.234,07 EUR (brez DDV).

Transportni vodovod Godemarci-Moravci

Izgrajen je bil transportni vodovod Godemarci – Moravci. Dolžina vodovoda znaša 2.514 m, v vrednosti 220.690,20 EUR (brez ddv).

Vodovod VH Jeruzalem – Plavčak

Izgrajen je vodovod VH Jeruzalem – Plavčak v skupni dolžini 3.524 m razen zaključnih in asfalterskih del. Pogodbena vrednost del znaša 436.130,17 EUR.

Vodovod VH Jeruzalem (novi) do VH Jeruzalem (stari)

Vodovod VH Jeruzalem (novi) – VH Jeruzalem (stari) v skupni dolžini 830 m je zgrajen do dvorca Jeruzalem v skupni višini 36.008,98 EUR. Skupna pogodbena vrednost znaša 129.786,89 EUR (brez DDV).

Vodovod Plešivica

Vodovod Plešivica je v skupni dolžini 864 m razen zaključnih del zgrajen v celoti. Pogodbena vrednost znaša 116.322,41 EUR.

Vodovod Jeruzalem

Vodovod Jeruzalem je v skupni dolžini 686 m razen zaključnih del zgrajen v celoti. Pogodbena vrednost del znaša 99.070,31 EUR.

Vodovod za Grofa

Vodovod za Grofa je v skupni dolžini 138 m razen zaključnih del zgrajen v celoti. Pogodbena vrednost del znaša 25.504,94 EUR (brez DDV).