Ureditev Športno-rekreacijskega centra Ljutomer – kopališče

This slideshow requires JavaScript.

V letu 2014 bo izvedena ureditev prostora na južni strani letnega kopališča. Obstoječe gozdna površina, ki je del Parka 1. slovenskega tabora v Ljutomeru in je urejena kot parkovni gozd z neizrazitim in delno vzdrževanim površinskim pokrovom, se bo uredila v parkovno površino po sektorjih in sicer prostor za kopalce in prostor, kjer se nahajajo mogočni hrasti in ni namenjen kopalcem. V sklopu prostora za kopalce bo urejeno območje namenjeno športnim dejavnostim, območje za sedenje oz. za piknik in območje za ležanje kopalcev. Ocenjena vrednost investicije znaša 23.000 EUR z DDV. Javno naročilo za izvedbo del je v pripravi. V sklopu investicije, ki je zaključena je bila urejena gozdna površina na letnem kopališču Ljutomer ter postavljena oprema za fitnes na prostem in plezalna stena na otroškega igrišča ob teniških igriščih v Ljutomeru. V skladu s pogodbo je izvajalec del dolžan opraviti še investicijsko vzdrževanje za dobo enega leta oz. do 7. 9. 2015. Skupna vrednost že opravljenih del je znašala 25.426,26 EUR (z DDV).