Dokončanje kanalizacijskega omrežja v Stročji vasi

This slideshow requires JavaScript.

Investicija zajema izgradnjo sekundarne kanalizacije v skupni dolžini 1291m ter izvedbo 39 hišnih priključkov. V skladu z izvajalsko pogodbo je investicija je zaključena. V postopku je pridobitev uporabnega dovoljenja za odseke, ki so bili izgrajeni v zadnjih fazah. V sklopu investicije se je zgradila kanalizacija od kanala S3 do kanala S7. Fekalni kanali S1, S2 in S8 so že zgrajeni in so že v uporabi.