Vzdrževanje objektov Stanovanjskega sklada

This slideshow requires JavaScript.

Stanovanjski sklad sproti izvaja potrebna investicijsko vzdrževalna dela, ki so namenjena ohranjanju in izboljšanju občinskih stanovanj in drugih objektov, s katerimi upravlja. V skladu s sklepi Komisije za izvajanje stanovanjske dejavnosti Občine Ljutomer in sprejetim programom investicijsko vzdrževalnih del, so bila v letu 2014 izvedena dela v višini 178.545,42 EUR. Pri tem je šlo za 3 obnove toplotne izolacije fasad, 4 obnove stanovanj (pri enem izmed teh tudi nova notranja vrata, obnova tlakov, izvedba etažne centralne kurjave, elektro inštalacije, slikopleskarska dela), 5 obnov kopalnic s sanitarno opremo in ena izgradnja etažnega centralnega ogrevanja na zemeljski plin ter zamenjava notranjih in vhodnih vrat.