Izgradnja kolesarske steze od Ljutomera do naselja Radomerje in modernizacija JP 723261 (Cuber)

This slideshow requires JavaScript.

Dela so bila v celoti že končana na cesti Cuber. Asfaltirala se je cesta v skupni dolžini 1.074 m in širini 3m. Pravkar pa potekajo dela na zadnjem odseku kolesarske steze. Pogodbena vrednost del znaša 194.594,66 EUR, brez DDV. Rok končanja del je podaljšan do junija 2015 zaradi sočasne izgradnje podvoza. V sklopu investicije se bo izvedla tudi izgradnja asfaltirane kolesarske steze v skupni dolžini 1.560 m in širini 2 m. Kot najugodnejši ponudnik je bilo s sklepom izbrano Komunalno podjetje Ormož d.o.o.