Vodovod v Precetincih

Naročena je bila projektna dokumentacija za rekonstrukcijo vodovodnega omrežja v naselju Precetinci v skupni dolžini 2.235 m zaradi neustreznega premera obstoječega vodovodnega omrežja, kateri ne zagotavlja požarne vode.