Rekonstrukcija lokalne ceste Žerovinci – Stara Cesta

This slideshow requires JavaScript.

Občina Ljutomer si je projektno dokumentacijo – PZI za Rekonstrukcijo lokalne ceste št. LC 223091 Žerovinci – Stara cesta pridobila v letu 2013. Izdelovalec projektne dokumentacije je bil Rudi Sever s.p. Stroški projektne dokumentacije so znašali skupaj 10.614,00 EUR, z DDV. Občina Ljutomer je izvedbo same investicije razdelila na dve fazi in ju vključila v proračunsko leto 2014. Prva faza zajema traso v dolžini 750 m in se začne pri Gasilskem domu v Mekotnjaku in konča pri šoli na Stari cesti. Po izvedbi obeh faz bo cesta rekonstruirana v skupni dolžni 4km. V sklopu investicije se je izvedla rekonstrukcija cestišča, lokalna sanacija spodnjega ustroja, ureditev odvodnjavanja in celotna preplastitev. Občina Ljutomer je javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del objavila na portalu javnih naročil dne 18. 4. 2014. Javno odpiranje ponudb je bilo izvedeno dne 14. 5. 2014. Svoje ponudbe so podali trije ponudniki. Kot najugodnejši ponudnik je bilo s sklepom o oddaji naročila z dne 19. 5. 2014 izbrano podjetje Asfalti Ptuj d.o.o. Pogodbena vrednost del je znašala 139.852,56 EUR, brez DDV. Investicija je zaključena in je bila predana svojemu namenu 24. septembra 2014.