Nabava medicinske opreme za Zdravstveni dom Ljutomer

This slideshow requires JavaScript.

V mesecu avgustu 2014 je bila nabavljena oprema za lasersko terapijo za potrebe Zdravstvenega doma Ljutomer, za kar je na podlagi prijave na javni razpis za sofinanciranje Ministrstvo za zdravje odobrilo sofinancerska sredstva v višini 9.198,00 EUR. Vrednost opreme je znašala 12.236,60 EUR. Po predložitvi dokumentacije o izvedenih nabavah s strani ZD Ljutomer, smo v mesecu oktobru posredovali zahtevek za vračilo odobrenih sredstev na pristojno ministrstvo. Delež sofinanciranja, ki odpade na Občino Ljutomer znaša 1.492,00 EUR, razliko krijejo ostale občine in ZD Ljutomer.