Zaključena preplastitev ceste Sitarovci – Precetinci

This slideshow requires JavaScript.

Občina Ljutomer si je minimalno tehnično dokumentacijo za izvedbo navedene investicije pridobila v letu 2014. Izdelovalec dokumentacije je bilo v sklopu del rednega letnega vzdrževanja občinskih cest podjetje Nograd Lotmerk d.o.o. Javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del je Občina Ljutomer objavila na portalu javnih naročil dne 18. 4. 2014. Javno odpiranje ponudb je bilo izvedeno dne 14. 5. 2014. Svoje ponudbe so podali štirje ponudniki. Kot najugodnejši ponudnik je bilo s sklepom o oddaji naročila z dne 19. 5. 2014 izbrano podjetje Asfalti Ptuj d.o.o. Pogodbena vrednost del je znašala 128.855,84 EUR, brez DDV. Strokovni in finančni nadzor nad investicijo je izvajal BNG, Bojan Safran s.p. V sklopu investicije se je izvedlo preplastitev lokalne ceste v skupni dolžini 650 m in širini 4,5 m. Pogodba za izvedbo investicije je bila podpisana 4. junija 2014 v županatu Mestne hiše.