Nameščena zunanja senčila na OŠ Cvetka Golarja Ljutomer

This slideshow requires JavaScript.

Aprila 2014 je Občina Ljutomer izvedla zbiranje ponudb za dobavo in montažo zunanjih senčil na objektu OŠ Cvetka Golarja Ljutomer. Kot najugodnejši ponudnik je bila izbrana družba KARBA mge d.o.o. iz Ljutomera in sicer za vrednost 14.954,04 EUR z DDV. Senčila so bila dobavljena in nameščena meseca julija.