Igrala na Fulneški ulici

This slideshow requires JavaScript.

Občina Ljutomer je kombinirano igralo, katero je bilo predhodno nameščeno na Glavnem trgu obnovila in postavila med bloki na Fulneški ulici.