Sanacija poškodovanega Glavnega trga v Ljutomeru

This slideshow requires JavaScript.

Zaradi razpadajoče vozne površine na Glavnem trgu v Ljutomeru je Občina Ljutomer v mesecu marcu 2013 unovčila bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 144.025,57 EUR. Maja 2013 je bila izdelana nova projektna dokumentacija za sanacijo trga.
Občina Ljutomer je sredi julija 2013 objavila javno naročilo za izbiro izvajalca sanacije poškodovanega dela trga. Dela so se pričela izvajati v začetku novembra 2013 in so bila končana aprila letošnjega leta. Na Glavnem trgu bo skladno s spremenjenim Odlokom o ureditvi cestnega prometa v občini Ljutomer pričel veljati tudi nekoliko dopolnjen parkirni režim. Tako bo uvedeno izmenično bočno parkiranje pred Blagovnico.