SKUPŠČINA GASILSKE ZVEZE LJUTOMER

This slideshow requires JavaScript.

V četrtek 24. aprila je potekala redna letna skupščina Gasilske zveze Ljutomer v prostorih gasilskega doma Branoslavci. Gasilska zveza Ljutomer povezuje 28 prostovoljnih gasilskih društev z območja Občine Ljutomer, Občine Veržej in Občine Razkrižje. Na skupščini je bilo prisotnih 25 delegatov z glasovalno pravico.
Zbrane je pozdravila županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba, ki je poudarila pomen javne gasilske službe in se zahvalila vsem gasilcem in gasilkam, ki prostovoljno opravljajo pomembno poslanstvo nudenja pomoči prizadetim ob požarih ter naravnih ali drugih nesrečah v Občini Ljutomer, pa tudi v širšem slovenskem prostoru.
Po izvolitvi organov skupščine in sprejemu Poslovnika o delu skupščine, so bila obravnavana poročila o delu in finančno poročilo Gasilske zveze Ljutomer v letu 2013.
V nadaljevanju so bile obravnavana dopolnila Statuta gasilske zveze Ljutomer, ter sprejem programa dela za leto 2014. Za eno leto je bil izvoljen nov praporščak Gasilske zveze Ljutomer, ki je član Prostovoljnega gasilskega društva Cven.
Delegate na skupščini in goste so nagovorili in pozdravili še: Slavko Petovar, župan občine Veržej, Dušan Utroša, član poveljstva Gasilske zveze Slovenije in regijski gasilski poveljnik. Predsednik Gasilske zveze Ljutomer Andrej Rus je prebral pozdravno pismo Martina Smodiša, regijskega poveljnika Civilne zaščite za Pomurje. Zbrane je pozdravil tudi Branko Novak, poveljnik občinskega štaba CZ občine Ljutomer in pa predstavniki Gasilskih zvez Ormož, Križevci pri Ljutomeru, Juršinci, Sveti Tomaž, Sveti Jurij ob Ščavnici in Beltinci.
Po skupščini je sledil podpis Aneksov k Pogodb o opravljanju gasilske javne službe za občine Ljutomer, Veržej in Razkrižje. Občina Ljutomer za področje gasilstva v letu 2014 namenja skupno 199.000,00 EUR.