POSPEŠEVANJE MALEGA GOSPODARSTVA IN PODJETNIŠTVA

Danes smo z Obrtno-podjetniškim strateškim svetom razpravaljali o osnutku pravilnika na podlagi katerega bi pomagali našim podjetnikom.

Sodelovanje z gospodarstveniki in obrtniki je v naši občini odlično in sem vsem tudi hvaležna za kontruktivne predloge in dobre rešitve, ki bodo tudi predlagane občinskemu svetu v potrditev.