SESTANEK Z OBČANI KS KRIŠTANCI, ŠALINCI, GRLAVA

This slideshow requires JavaScript.

Z načrtovano izgradnjo vodovodnega omrežja so bili seznanjeni tudi občani Krajevne skupnosti Krištanci, Šalinci, Grlava.

Direktor občinske uprave Tomislav Zrinski in vodja projekta Janez Rožmarin sta v ponedeljek, 7. 10. 2013, zbranim občanom v Krištancih predstavila podroben potek omenjene investicije. V razpravi so bila izpostavljena številna vprašanja, ki se posredno in neposredno navezujejo na izvedbo projekta ter na druge odprte zadeve.

Hvala vsem krajanom za udeležbo!