Otroška igrala v Cezanjevcih

This slideshow requires JavaScript.

Občina Ljutomer je za potrebe ureditve igrišča kupila kombinirano igralo za Osnovno šolo Janka Ribiča Cezanjevci. Za izdelavo igrala je izbran Mitos d.o.o., pripravo terena je izvedel Nograd – Lotmerk d.o.o..