Obnova kapele sv. Florijana z obzidjem na Miklošičevem trgu v Ljutomeru

This slideshow requires JavaScript.

Ministrstvo za kulturo je aprila letos objavilo Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine za leto 2013 in 2014. Vlogo na javni razpis za obnovo kulturnega spomenika Kapelica sv. Florijana na Miklošičevem trgu v Ljutomer je podala Župnija Ljutomer, Občina Ljutomer sodeluje v projektu kot sofinancer. Za leto 2013 je bila prijavljena sanacija stopnišča, strehic na simsih, notranjih in zunanjih ometov (fasade), tlakov in zamenjava stebra na levem portalu. Vloga je bila ugodno rešena.
Župnija Ljutomer je v juliju 2013 izvedla zbiranje ponudb za izbiro izvajalca del in kot najugodnejšega ponudnika izbrala Slikopleskarstvo in splošna gradbena dela Jurkovič d.o.o., Ljutomerska 38, 2270 Ormož. Izvajalska pogodba je bila podpisana dne 26. 8. 2013, dela so bila končana v začetku septembra 2013. Vrednost del je znašala 66.042 EUR. Ministrstvo za kulturo je projekt sofinanciralo v višini 32.360,00 EUR, razliko je krila Občina Ljutomer. Projektno dokumentacijo za izvedbo projekta je izdelal Domus projekt d.o.o. iz Ljutomera. Nadzor nad investicijo sta izvajala Štefan Baler iz Ljutomera in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor.