Rekonstrukcija vodovodnega omrežja v naselju Presika

This slideshow requires JavaScript.

Zaradi dotrajanosti je prihajalo v Presiki do okvar na vodovodnem omrežju.
Na podlagi  zbiranja ponudb je bila s KP Ormož  d.o.o. 30. 10. 2012 podpisana Pogodba za rekonstrukcijo vodovodnega omrežja v Presiki v dolžini 150m.