Rekonstrukcija vodovodnega omrežja v naselju Mekotnjak

This slideshow requires JavaScript.

Zaradi dotrajanosti je prihajalo v Mekotnjaku do okvar na vodovodnem omrežju. Na podlagi  zbiranja ponudb je bila s KP Ormož  d.o.o. 30. 10. 2012 podpisana Pogodba za rekonstrukcijo vodovodnega omrežja v Mekotnjaku v dolžini 300 m.