OTVORITEV PRENOVLJENEGA MESTNEGA JEDRA

9. 11. 2012 – Danes je potekala slavnostna otvoritev prenovljenega mestnega jedra in mestnih ulic. V sklopu prenove je bilo prenovljenih sedem ulic (Postružnikova, Vrazova, Užiška in Zacherlova ulica, Ulica Franca Kovačiča in Ulica ob progi, Ivana Kaučiča cesta) in Stari trg.

Poleg kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave, so bila urejena še parkirišča v Užiški in v Postružnikovi ulici. Ob tej priložnosti pa so kablovode v območje cest položili tudi upravljalci telekomunikacijskih vodov, kabelskega omrežja in elektro omrežja.

Prenova infrastrukture sodi med temeljne naloge občine. Hvaležna sem vsem, ki so dobro opravili svoje delo in uspeli zaključiti projekt v skladu z načrti, kar je omogočilo tudi črpanje nepovratnih sredstev v višini cca. 1,5 milijona EUR od skupno 2,2 milijona EUR skupne vrednosti investicije.

Nov razvoj zahteva pogoje in danosti v okolju. Ne nazadnje je urejenost kraja in odnosov pomembna za ohranjanje delovnih mest in pridobivanje novih vlagateljev. Zato je prav, da postopno izboljšujemo življenjsko okolje in omogočamo občankam in občanom, da se dobro počutijo in delujejo ter ustvarjajo. In četudi danes odpiramo prenovo mestnega jedra, vseskozi delujemo v smeri enakomernega razvoja vseh krajevnih skupnosti. To je šele izhodišče,…podlaga, na kateri se lahko razvijajo pozitivne pobude.

Zahvala gre tudi učencem in učiteljem Osnovne šole Ivana Cankarja, ki so pripravili čudovit program prireditve.