SESTANEK S PREDSTAVNIKI MLADINSKIH DRUŠTEV V OBČINI LJUTOMER

V ponedeljek, 22. oktobra 2012, je potekal sestanek s predstavniki mladinskih organizacij, ki delujejo v Občini Ljutomer, z osrednjo temo prostorskih potreb mladih v  občini Ljutomer.

Prisotni so izpostavili potrebo mladih po prireditvenem prostoru v Ljutomeru, ki bi služil za ustvarjanje in produkcijo glasbenega alternativnega programa. Ugotovljeno je bilo, da bi mladi želeli imeti zase prostor, ki bi bil v mestu, vendar pa bi moral biti na lokaciji, ki ne bi predstavljala motenj za občane, saj je bilo izpostavljeno dejstvo, da gre za dogodke, ki so po svoji naravi glasni.

Sestanek je bil zaključen s skupnim dogovorom, da se bo pristopilo k iskanju primernega prostora, ki bi se ga dalo nameniti mladim.