Predstavitev dosedanjega dela in dela v prihodnje na Glavnem trgu

V sredo, 8. avgusta 2012, smo na Glavnem trgu pripravili predstavitev dosežkov dosedanjega dela in dela v prihodnje.

Občani so imeli priložnost skozi video projekcijo videti kako so potekale investicije, oz. kako je bilo stanje pred, med in po investiciji.

Na novinarski konferenci sem predstavila tudi načrte za nadaljnjo delo po krajevnih skupnostih.  Občani so se pozneje tudi sami obrnili name in mi prenesli svoje želje glede investicij, katere želijo  da se zgodijo v njihovih vaseh ali mestu.

Z veseljem sem jim prisluhnila in upam, da bomo v prihodnosti lahko uresničili velik del teh želja.