TABLI GLOBETKA IN ŠČAVNICA NAMEŠČENI PRAVILNO

V sredo, 20. junija 2012, sem skupaj s pobudniki za pravilno postavitev tabel Ščavnica in Globetka  prisostvovala  njihovi zamenjavi.  Veseli me, da smo lahko na občini pomagali pri uresničitvi pobude in po poslanem dopisu na Direkcijo Republike Slovenije za ceste pridobili nalog, da se znaki pravilno namestijo.

Še enkrat hvala za dano pobudo.