Obnova strešne kritine na OŠ Cvetka Golarja

This slideshow requires JavaScript.

Zaradi dotrajane strešne kritine na OŠ Cvetka Golarja, se je Občina Ljutomer odločila za obnovo strehe in investicijo planirala v proračunu Občine Ljutomer za leto 2012. Vrednost del z je znašala 33.699,99 EUR brez DDV. Po obnovi strešne kritine je bila postavljena sončna elektrarna.