Sanacija strehe na mrliški vežici v Ljutomeru

This slideshow requires JavaScript.

V začetku leta 2012 se je izvedla sanacija strehe vežice v višini 10.953,84 EUR, ki je za nadaljno uporabo vežice v Ljutomeru bila nujno potrebna. Projekt je vseboval sanacijo betonske konstrukcije, popravilo ravne strehe mrliške vežice, popravilo tlakovane poti in začetek ureditve odvajanja padavinskih voda na starem delu pokopališča.