ZBOR KRAJANOV V CEZANJEVCIH

V ponedeljek, 19. decembra 2011, smo krajane iz KS Cezanjevci in KS Stara cesta povabili na razpravo o lokaciji nove osnovne šole. Občina namreč intenzivno pelje postopke za sprejem Občinskega prostorskega načrta v katerem je potrebno tudi opredeliti omenjeno lokacijo.

Hvaležna sem vsem, ki so se udeležili razprave, saj so nam dali zelo dobra izhodišča za nadaljnje aktivnosti v smeri, da se najde najprimernejša lokacija. Soglasno smo sprejeli zaključek, da se opravi sestanek na Ministrstvu za kmetijstvo na lokaciji obstoječega igrišča, vzporedno pa se proučita varianti za kijacuhi nad cerkvijo oz. šolo ter se pripravi prometna rešitev.

Imenovali smo tudi predstavnika, ki bosta sodelovala pri vseh aktivnostih občine in sicer predsednika KS Cezanjevci gospoda Franca Slokana in predsednika KS Stara cesta gospoda Boštjana Novaka.