Sporazumno s starši in občani uredili bolj varno postajališče za otroke v Vogričevcih

V petek, 16. decembra 2011, smo se na zaprosilo zaskrbljene mamice gospe Mateje Simonič, rano zjutraj, ko so otroci čakali na šolski avtobus, sestali z otroci, njihovimi starši, krajani, predstavniki krajevne skupnosti in šole.


(Prvotna lokacije, kjer so otroci čakali na šolski avtobus – ob zelo prometni in nevarni cesti)

 

Dogovorili smo se za lokacijo v bližini Gasilskega doma kjer je veliko varneje za naše mlajše občane. Robniki so bili položeni zelo hitro in tudi gramoz je bil navožen tako, da otroci čakajo avtobus že na novi lokaciji. Hvala vsem, še posebej mamici gospe Mateji Simonič, ki me je obvestila o tem problemu in predsedniku KS, ki je koordiniral aktivnosti z izvajalcem ter seveda vsem, ki so pomagali pri iskanju in določitvi najbolj primerne lokacije.


(Nova lokacija, cesta, ki pelje v vas  Vogričevci, položeni novi robniki zaradi varnosti in lažjega vstopa na otroški avtobus.)