Skupni projekt Občine Ljutomer in Krke

V ponedeljek, 21.11.2011, smo se srečali z vodstvom ljutomerskega obrata Krke in se pogovorili o reševanju problemov povezanih s priklopom Krke na javno kanalizacijsko omrežje, ki trenutno ne seže do tovarne. Zaradi tega Krka ni imela možnost priklopa, kar prinaša s seboj težave, ki bi lahko pripeljale do zaustavitve proizvodnje.

Težave je potrebno nujno razrešiti, zato smo se dogovorili za vstop v skupni projekt izgradnje kanalizacije, v višini cca. 155.000 EUR, pri čem se stroški delijo na pol, Krka pa dodatno sofinancira projektno dokumentacijo.