Dan odprtih vrat CERO Puconci

V petek, 30.  septembra 2011, sem se udeležila dneva odprtih vrat Centralne deponije odpadkov v Puconcih z namenom, da se seznanim z nadaljevanjem druge faze projekta, ki predstavlja dokončno rešitev problematike predelave in ustreznega odlaganja odpadkov.

Ta projekt je izredno pomemben za vseh 27 pomurskih občin in bo našo občino drugo leto stal približno 135.000 EUR. Projekt vključuje tudi nadgradnjo čistilne naprave za čiščenje izcednih in drugih tehnoloških odpadnih voda.

Predvidena je širitev obstoječega 116.000 m3 velikega odlagališča z novim odlagalnim poljem z zmogljivostjo dodatnih 167.00 m3, zgraditev objektov za mehansko biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov ter ureditev objektov  za kompostiranje zaprtega tipa.