Obnovljena javna pot v Hujbarju

Za cesto, ki pelje do vasi Hujbar, je bila v skladu z planom proračuna za leto 2011 izvedena geodetska odmera zemljišč in izvajalcu del, Nograd Lotmerk d.o.o., naročena sanacija ter izvedba preplastitve v dolžini cca. 200 m. Dela so bila izvedena v  oktobru 2011 (med 13. in 18. oktobrom).

Prav tako se je saniralo najnevarnejše odseke ceste, ki pelje do Desnjaka.