Predaja gasilskega vozila in obljuba o izgradnji kanalizacije v KS Krištanci, Šalinci, Grlava

Sobota, 18. junija  2011 – V soboto sem se udeležila predaje gasilskega vozila PGD Krištanci in Grlava. Krajane sem želela ob tej priložnosti seznaniti kako močno si prizadevam uresničiti izgradnjo kanalizacije v njihovi krajevni skupnosti. V preteklosti je bila zamujena priložnost za evropski denar, gradbeno dovoljenje poteče septembra letos in je že bilo dvakrat podaljševano, drugi načrti so potrebni prenove. Zaradi slabega planiranja, nenamenske porabe sredstev in neuspešnih prijav na razpise, imamo zelo slabo popotnico za izvedbo projekta. Vendar naj bo še tako hudo, potrebno je izpeljati obljubljeno. Zadeve bomo zastavili na novo in pravilno, torej tako, da se kanalizacija izgradi.