Objavljen razpis za izgradnjo kanalizacije Krištanci, Šalinci, Grlava

Torek, 21. junija 2011 – V torek smo s sodelavci občinske uprave pripravili vse potrebno in objavili javni razpis za izbiro izvajalca del za izgradnjo kanalizacije Krištanci, Šalinci, Grlava. Odpiranje ponudb bo 12. julija 2011.